Żurawie hydrauliczne to bardzo szeroka gama urządzeń na ryku. Wszystkie one podlegają badaniom Urzędu Dozoru Technicznego.

Aby urządzenia te mogły bezpiecznie pracować, należy je systematycznie sprawdzać i serwisować. Przeglądy konserwacyjne urządzeń dźwignicowych wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ich celem jest utrzymanie żurawi w stanie pozwalającym na bezpieczną eksploatację. Sprawdzenie elementów konstrukcji nośnej, a także wyłączników bezpieczeństwa, systemów zabezpieczeń oraz stanu połączeń instalacji hydraulicznej i elektrycznej minimalizuje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych awarii mogących doprowadzić do groźnych sytuacji.

Podnośniki koszowe należą do grupy urządzeń, którym należy poświęcić szczególnie dużo uwagi. W koszu, na dużej wysokości przebywają ludzie – urządzenia te muszą być szczególnie bezpieczne. Dlatego też częstotliwość przeglądów konserwacyjnych jest większa niż w przypadku innych urządzeń.

Posiadamy niezbędne uprawnienia do serwisowania i konserwacji żurawi oraz wielu innych Urządzeń Transportu Bliskiego – UTB w kategoriach mechanicznych i elektrycznych:

  • dźwigniki,
  • podesty ruchome,
  • wózki jezdniowe,
  • podnośniki koszowe,
  • hakowce,
  • bramowce.

Przygotowujemy i kompletujemy dokumentację niezbędną do rejestracji urządzenia w UDT.